Valere Cauwenberg - CV

Curriculum vitae

Valere G.H. Cauwenberg – Antwerpen 27.08.1951
Meuldersplein 27 bus 3 - 2440 Geel

Tel: 03.663.01.30
GSM: 0475.29.00.39
E Mail    Valere.cauwenberg@humsyn.be
  info@valerecauwenberg.be

 


Opleiding

 • Engineering degree Chemistry – Mol 1973
 • Engineering degree Safety- University Hasselt – 1982
 • Gestalt therapy – 1986
 • Measuring Organisation Culture . Prof Hofstede Amsterdam 1987
 • Total Quality Management 1989
 • Strategic Management – Vlerick School 1991
 • Certified Trainer Human Synergistics – USA – 1992
 • Master trainer Human Synergistics – USA – 1994
 • Systemic constellation – J.J. Stam & Gunthar Weber - 1999 & 2000
 • Constructive Systemic Therapy – Johannes Schmidt 2000
 • Organisation Constellation – Johannes Schmidt – 2002
 • Organisation Constellation – Claus Grozowiack– 2004
 • Deep Change – KUL Leuven Johannes Schmidt - 2005 & 2006
 • Effective ways to personal and organizational change - Prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd KU Leuven – 2009&2010
 • Associated coach – Stakeholder Centered coaching according to Marshal Goldschmidt 2013

Professionele loopbaan

 • Dow Chemical (1974 - 1980) - production & safety
 • Philips Petroleum (1980 - 1986) - safety & environmental manager
 • Alcatel-Micro electronics (1986 - 1989) Safety, Security & environment manager
 • Atlas Consult (1990 – 1992) senior consultant
 • Human Synergistics (1992 -) Affiliate

Sinds 1992 maak ik deel uit van HUMAN SY­NERGISTICS als “ Full Affiliate”.

Human Synergistics helpt organisaties, teams en individuen begrijpen dat de performantie van een organisatie afhankelijk is van de mens. Dat leiderschap heeft een grote invloed op de organisatiecultuur en de betrokkenheid en de prestaties van de medewerkers. Dat is er een onlosmakelijke verband is tussen een constructieve cultuur en duurzame organisatie-effectiviteit.

Binnen Human Synergistics ben ik verantwoordelijk voor de distributie en ondersteuning van deze instrumenten in Frankrijk, België en Luxemburg. De instrumenten en benaderingen van Human Synergistics worden gebruikt door consul­tants enerzijds en gespecialiseerde diensten van grote bedrijven anderzijds. Voor Human Synergistics ben ik ondertussen geëvolueerd tot Master Trainer, geautoriseerd om andere gebruikers op te leiden.

Als docent werkzaam of werkzaam geweest

 • Lucina – KUL
 • AMS – expert class quality management
 • VLEKHO - organisatiecultuur

Publicaties

 • Trends in actual management theories – 1984
 • The history of Measuring Organisational Culture – 1989
 • Management Skills – Kluwer 1994
 • Integration Local and National Police – the impact of culture – Kluwer 2000
 • Organisatie cultuur: en dan? Gaat een cultuurverandering de resultaten verbeteren? Kluwer 2013

Relevante ervaring

Sinds vele jaren voer ik projecten uit die te maken hebben met het optimaliseren van de “people ware” in organisaties, zowel profit als non profit. Alle organisaties en bedrijven staan op bepaalde momenten voor belangrijke uitdagingen zoals: fusie of acquisities, ontevredenheid/uitstroom medewerkers, introduceren van gedragscode - waarden, opzetten strategisch HRM beleid, opzetten strategisch VTO beleid Door middel van het instrumentarium van Human Synergistics bestaat de mogelijkheid om ook de “people ware” te meten. Meten is weten en meetbare zaken kunnen dan ook gemanaged worden. Mijn interventies situeren zich dan ook op het meten van mens en mensgerelateerde issues en het aanreiken van de meest aan de omgeving aangepaste initiatieven.

Als Consultant opdrachten uitgevoerd voor:

 • Hessenatie Bulkdivisie (integratiebegelding – 1992)
 • Interlabor/Randstad (1991)
 • Innotek (1990)
 • Ippa (1990)
 • Monti (cultuur) (1993)
 • SCK (1990)
 • Gemeente Mortsel (cultuur – 1994)
 • Bekaert Benelux (1993)
 • Compu Mark (1992 & 1996)
 • Jaga (cultuur - 1994)
 • IBM International Education Centre (1993)
 • Vanderheyden – Brussel (cultuur – 1993)
 • BACOB (1994)
 • B.I.L. Luxemburg (1993)
 • Brouwerij Brand Nederland (cultuur – 1994)
 • Alcatel – Bell (cultuur- 1995)
 • Alcatel – Micro Electronics (1997)
 • Carnaud Metalbox (cultuur – 1995)
 • Siemens (cultuur 1995)
 • Liaisons- France (cultuur - 1996)
 • Valmet- Finland (cultuur -1995)
 • BASF- Antwerpen(cultuur 1996)
 • Campine (cultuur1997)
 • Siemens – Atea (cultuur -1995)
 • UCB - Braine l'Alleud (cultuur1997)
 • Rijkswacht – District Luik (cultuur -1998)
 • Tabaccofina Vanderelst (cultuur 1997)
 • Vlaamse Gemeenschap (cultuur - 1997)
 • IKEA France (cultuur 1994)
 • Belgacom (1998)
 • Plant Genetic Systems (cultuur -1998)
 • Smith Kline Beecham
 • CBHK –OCCH
 • ENI
 • Reynolds Aluminium
 • Amylum
 • De Lijn (cultuur 1998)
 • Sollac France
 • Generale Bank
 • Sabena
 • Generale Bank Nederland
 • KBC Bank
 • SCIA (cultuur 1999)
 • OVAM (cultuur 1998)
 • Vaheja (cultuur)
 • Rank Xerox – France (cultuur 1998)
 • Blydenstein – Willink Nederland
 • DVV (cultuur 1998)
 • Indaver –Vlar – integratie (cultuur 2000)
 • Integratie voorbereiding Rijkswacht & Politie (cultuur- 2000)
 • Ford France
 • Renault
 • Vandemoortele (cultuur 2001 & 2006)
 • NV Zeekanaal (cultuur 2000
 • Komatsu Europe (cultuur 2001)
 • Vicindo (De post – cultuur2002)
 • NAVB-CNAC (cultuur) 2005 & 2010
 • Citroen (2004, 2005,2012 & 2013)
 • Decoma
 • Faurecia (cultuur 2002)
 • Belgisch Leger – KHID
 • Griffith Laboratories (2004)
 • D’Ieteren (2004,2005 & 2012)
 • Fortis (2005)
 • Vincotte (2005 & 2008) cultuur
 • Smart (2005)
 • W&Z 2005 & 2008 &2010 - cultuur
 • Agentschap voor Natuur & Bos 2006 – 2008 cultuur
 • FOD SZ (2007) cultuur
 • ESKO Art Work (2007)cultuur
 • Mercedes (2007 – 2008)cultuur
 • Agenschap Wegen en Verkeer (2010) cultuur
 • Agentschap voor Facilitair Management (2010) Cultuur
 • NMBS cultuur (2008 & 2009)
 • BCA cultuur (2010)
 • Rio Tinto France (2011 -2013)
 • AXA World wide (cultuur) 2011 & 2012
 • PSA groupe 2012
 • Innogenetics (cultuur) 2012
 • Agentschap MDK (cultuur) 2012 en 2013 met PWC
 • HDP-Partena (cultuur) 2013 samen UA
Back to Top